Wymagania które musiała spełniać sieć:

  • dostarczać codziennie, automatycznie dane na temat sprzedaży do centrali

  • stacje robocze muszą prowadzić sprzedaż i obsługiwać drukarkę fiskalną, czytnik kodów i drukarkę laserową

  • automatyczne aktualizacje oprogramowania do prowadzenia sprzedaży

  • niezależność do kablowych dostawców Internetu

  • odporność na zakłócenia transmisji

  • bezpieczeństwo i niezawodność

  • zapewnienie komunikacji pomiędzy centralą a sklepami

  • niski koszt serwisu i obsługi

  • elastyczność w rozbudowie (skalowalność)

Do tak złożonego zadania postanowiliśmy zastosować strategię "masową".

Przyjęliśmy, że stacja robocza jest zunifikowanym modułem, który w przypadku awarii jest wymieniany w całości.

Sieć składa się z ponad 130 stacji roboczych i zespołu serwerów w centrali

Stacje robocze to jednakowe komputery z specjalnie przygotowanym przez nas systemem operacyjnym Linux.

 

Stacje te charakteryzują się bardzo przyjaznym i prostym w obsłudze interfejsem graficznym. Duże, przejrzyste menu, a w nim tylko kilka używanych programów np: program do prowadzenia sprzedaży, przeglądarka internetowa, klient poczty elektronicznej, pakiet biurowy

Stacje robocze łączą się do Internetu za pomocą modemów GSM.

Całość sieci działa poprzez tunele VPN, czyli szyfrowane połączenia internetowe, co gwarantuje bardzo duży poziom bezpieczeństwa transmisji.

System działa w oparciu o bazy Postgresql. Dane z lokalnych baz sql na stacjach roboczych są transmitowane do centralnej bazy sql.

W przypadku braku połączenia z Internetem (w niektórych lokalizacjach jest bardzo zły zasięg GSM) dane są transmitowane natychmiast po odzyskaniu połączenia. Przy czym system sam dba o integralność danych, za pomocą tzw. transakcji. Jeżeli transmisja nie zostanie w całości ukończona, nie wchodzi do bazy centralnej.

 

Specjalnie na potrzeby tej sieci opracowaliśmy system dystrybucji aktualizacji oprogramowania do prowadzenia sprzedaży.

Integralność transmitowanych plików gwarantuje sprawdzanie sum kontrolnych, które przed każdą transmisją są pobierane z bazy danych przez każdą stację roboczą.

 

W sieci działa wewnętrzny system poczty elektronicznej. Kierownictwo za jego pomocą bardzo skutecznie i bez kosztów komunikuje się z pracownikami oddalonymi o setki kilometrów.

Całość ruchu http (www) ze stacji roboczych jest centralnie filtrowana do tylko wewnętrznego portalu firmowego, o którego aplikacjach można przeczytać na tej stronie w dziale "Aplikacje i strony internetowe".

Wysoko wydajne serwery i redundantne łącza gwarantują duży poziom wydajności i niezawodności.

 

Przedstawione zostały tu tylko ogólne informacje na temat tego systemu.

 

Zadanie było dużym wyzwaniem, o czym może świadczyć stworzenie przez nas bootowalnej dystrybucji Linuksa tylko na potrzeby masowej instalacji stacji roboczych.

All rights reserved. Copyright © 2009 OpenMakers.pl
Nasze marki: Serwery Gier Pukawka.pl OpenMakers.pl