Aplikacja jest obsługiwana przez przeglądarkę internetową.

System polega na wprowadzaniu przez obsługę sklepów kp i kw do centralnej bazy danych.

Istotą działania systemu jest kontrola wpłaty pieniędzy zadeklarowanych w kw jako wpłacone do banku.

Jeżeli w ciągu zadanego czasu dane kw nie zostanie przez obsługę działu rozliczeń w centrali oznaczone w bazie danych jako rozliczone, to zarząd firmy otrzymuje e-mail z informacją, o nieprawidłowości w danym sklepie.

System również sprawdza czy suma wszystkich kw minus suma wszystkich kp (o ile były) odpowiada utargowi za danych okres w danym sklepie.

Rodzaje kw i kp można samodzielnie definiować.

Każde kp i kw po wprowadzeniu do bazy jest generowane do formatu pdf, a następnie może zostać wydrukowane.

Dzięki tej aplikacji jednemu z naszych klientów udało się rozwiązać problem nie jasnych operacji finansowych dokonywanych przez nie które osoby zatrudnione w odległych placówkach.


All rights reserved. Copyright © 2009 OpenMakers.pl
Nasze marki: Serwery Gier Pukawka.pl OpenMakers.pl